-----------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ 2021
 
Plánovaná dovolená 7- 8/2021
19.7. - 23.7.
29.7. - 6.8.
16.8. - 27.8.
Zástup pro akutní pacientky MUDr. Veličková Val.Mez. do 12.hodin,  případně gyn.odd.Val.Mez.
-----------------------------------------------------------------------

Těhotenství a COVID-19

https://www.porodnice.cz/clanky/tehotenstvi-a-covid-19-0

Tím se realizuje projekt distanční medicíny s on-line bezplatnou internetovou poradnou, kde odborníci ochotně a srozumitelně odpovídají na zaslané dotazy. Současně je vytvořena přehledná rubrika s odpověďmi na vůbec nejčastější otázky. Nechybí ani odkazy na renomované zahraniční zdroje a na doporučení české Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny při ČGPS ČLS JEP.

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Vedoucí lékař Perinatologického centra
Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
-----------------------------------------------------------------------